Misija

„U ime živih“ daje doprinos unapređivanju kulturnih i poslovnih veza Srbije sa svetom, sveta sa Srbijom i svih onih koji vole Srbiju.

Poseban aspekt delovanja Udruženja je u oblasti podizanja kvaliteta života i očuvanja zdravlja davanjem predloga za osavremenjivanje sistema zdravstvene zaštite i javnog sektora u celini.

O nama

„U ime živih“ je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti unapređivanja kulturnih i poslovnih veza Srbije sa svetom.

Udruženje svojim radom, između ostalog, želi da dijaspori predstavi rad jednog broja ljudi iz matice koji čuvaju kulturnu i poslovnu baštinu, ali i obrnuto – matici iz dijaspore. Ti ljudi su izuzetno aktivni, vredni i angažovani, žive i postoje, pa otuda i sam naziv „U ime živih“.

Posebne oblasti delovanja Udruženja su:
– očuvanje i razvoj duhovne, nacionalne i kulturne samobitnosti srpskog naroda izvan Republike Srbije,
– poboljšanje veza iseljenika, državljana Republike Srbije koji žive u inostranstvu i njihova organizacija s Republikom Srbijom,
– informisanje iseljenika državljana Republike Srbije u inostranstvu o aktuelnim društvenim pitanjima, uključujući i politički, ekonomski i kulturni život i njihov povratak u Republiku Srbiju.