Poslovni savet

“U ime živih” ima Poslovni savet.

Članovi Poslovnog saveta su ugledni poslenici preduzeća, banaka, državne uprave i lokalne samouprave, kao i medija i nevladinog sektora, usmereni na davanje doprinosa misiji i ciljevima Udruženja.

Predsednik Poslovnog saveta

Prof. dr  Mihajlo Rabrenović

Mihajlo Rabrenovic

Potpredsednik Poslovnog saveta

Ljubiša Đurović

Član Poslovnog saveta

Miroslav Milakov

Član Poslovnog saveta

Slobodan Prokić

Član Poslovnog saveta

Bojan Dragojević