Poslovni savet

“U ime živih” ima Poslovni savet.

Članovi Poslovnog saveta su ugledni poslenici preduzeća, banaka, državne uprave i lokalne samouprave, kao i medija i nevladinog sektora, usmereni na davanje doprinosa misiji i ciljevima Udruženja.

Predsednik Poslovnog saveta

Prof. dr  Mihajlo Rabrenović

Potpredsednik Poslovnog saveta

Ljubiša Đurović

Član Poslovnog saveta

Miroslav Milakov

Član Poslovnog saveta

Slobodan Prokić

Član Poslovnog saveta

Bojan Dragojević