Пословни савет

“У име живих” има Пословни савет.

Чланови Пословног савета су угледни посленици предузећа, банака, државне управе и локалне самоуправе, као и медија и невладиног сектора, усмерени на давање доприноса мисији и циљевима Удружења.

Председник Пословног савета

Проф. др  Михајло Рабреновић

Mihajlo Rabrenovic

Потпредседник Пословног савета

Љубиша Ђуровић

Члан Пословног савета

Мирослав Милаков

Члан Пословног савета

Слободан Прокић

Члан Пословног савета

Бојан Драгојевић