Пословни савет

“У име живих” има Пословни савет.

Чланови Пословног савета су угледни посленици предузећа, банака, државне управе и локалне самоуправе, као и медија и невладиног сектора, усмерени на давање доприноса мисији и циљевима Удружења.

Председник Пословног савета

Проф. др  Михајло Рабреновић

Потпредседник Пословног савета

Љубиша Ђуровић

Члан Пословног савета

Мирослав Милаков

Члан Пословног савета

Слободан Прокић

Члан Пословног савета

Бојан Драгојевић