Наши партнери

“У име живих” развија контакте и остварује партнерство са организацијама јавног, приватног и невладиног сектора у Србији и у свету које могу да допринесу остваривању мисије и циљева Удружења.