Naši partneri

“U ime živih” razvija kontakte i ostvaruje partnerstvo sa organizacijama javnog, privatnog i nevladinog sektora u Srbiji i u svetu koje mogu da doprinesu ostvarivanju misije i ciljeva Udruženja.